Perfect Students International

 
YouTube
 

Rodziny goszczące młodych ludzi z całego świata - uczestników takiego programu - są ochotnikami i nie otrzymują za to wynagrodzenia (przez co koszt udziału w programie jest znacznie niższy od porównywalnych programów np. w Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii) .

Przyjmują do swojego domu młodą osobę z drugiego końca świata, aby dzielić się swoją kulturą i tradycjami, poznając zarazem obyczaje i mentalność innych narodowości.

Wynikają z tego przyjaźnie, które trwają przez długie lata - często młodsze rodzeństwo uczestników programu także jedzie do tych samych rodzin po kilku latach.

Rodziny goszczące pochodzą często z małych miejscowości, co ma również istotne znaczenie dla bezpieczeństwa przebywających u nich uczniów.

Z racji tego, iż host family to wolontariusze, fundacja pozwala im samodzielnie wybrać ucznia, którego chcą gościć. Dlatego ani nasza firma, ani fundacja amerykańska nie ma wpływu na ich ostateczną decyzję. Bardzo ważne jest więc takie wypełnienie aplikacji, aby pokazać im siebie jako dobrze wychowanego młodego człowieka, o ciekawych zainteresowaniach, otwartego na innych i na nowe doświadczenia. Pomagamy w tym naszym klientom.