Perfect Students International

 
YouTube
 

Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences to wyjątkowa uczelnia przyrodnicza. Nauka w niej skierowana jest na środowisko naturalne, zdrowie ludzi i zwierząt, oraz odpowiedzialne zarządzanie zasobami środowiska.

Wszystkie te dziedziny nauki mają swoje odzwierciedlenie nie tylko w różnorodnych i oryginalnych kierunkach oferowanych przez ten holenderski uniwersytet, ale także w ofertach pracy dla ich absolwentów.

Uniwersytet stwarza możliwość rozwoju wielu pasji poprzez szeroką gamę specjalizacji (jak np. zarządzanie końmi w hodowli lub rozrywce) w ramach każdego z kierunków.

Nauka prowadzona jest w języku angielskim, przez co środowisko studenckie jest wielokulturowe.

Na uczniów z Unii Europejskiej czekają znaczne dofinansowania do czesnego.

 

Kierunki studioów

International Business and Management Studies to program prowadzony we współpracy 3 uniwersytetów: Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Stenden Hogeschool i Van Hall Larenstein. Studenci mogą korzystać z usług doradców, mają nieustanny kontakt z innymi zagranicznymi studentami oraz ogromne możliwości korzystania z programów wymiany studenckiej.


Pierwsze 2 lata nauki skoncentrowane są wokół nauki podstawowych przedmiotów m.in.: Accounting, Law oraz umiejętności zarządzania w ramach przedmiotów takich jak: Acquisition, Communication, Total Quality Management, Logistics i Human Resource Management.

Po ukończeniu 2 lat nauki studenci wybierają specjalizację spośród:

 • Food and Agribusiness Management,
 • Business-to-Business Management i Retail
 • Small Business Management.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do podjęcia pracy na różnych stanowiskach, m.in: produkt manager, purchase manager czy supply chain manager.


Agribusiness and Business Administration to program łączący studia z zakresu administracji z doskonaleniem umiejętności niezbędnych w przemyśle rolniczym. Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy na temat rolnictwa, logistyki, marketingu, a także rozwój sprawności komunikacyjnych.

Specjalizacje dostępne na tym kierunku to:

 • Bachelor/ Final Phase Bachelor International Horticulture and Marketing,
 • Bachelor/ Final Phase Bachelor Agribusiness and Trade
 • Final Phase Bachelor in Food and Agribusiness Management.

90% absolwentów Agribusiness and Business Administration w Van Hall otrzymuje pracę do 3 miesięcy po ukończeniu studiów. Stanowiska na jakich mogą pracować to m.in.: marketing manager w firmie spożywczej, konsultant do spraw rolnictwa, logistics manager, financial advisor lub agricultural accountant.


Food Technology to kierunek skoncentrowany głównie na potrzebach konsumenta. Studenci zgłębiają wiedzę z zakresu marketingu, administracji a także chemii, ekonomii i handlu.


Absolwenci kończą naukę ze specjalizacją Bachelor Food Innovation Management i specjalizują się w pracy na następujących stanowiskach: Project manager, account manager, produkt developer, commercial technologist, customer- service chief i wiele innych.


Animal Husbandry to idealny kierunek dla osób marzących o pracy na jednym ze stanowisk: entrepreneur/ business manager, business advisor, supplier, organiser of sporting events.


Elastycznośc programu pozwala na wybór jednej z wielu zróżnicowanych specjalizacji:

 • Bachelor/ Final Phase Bachelor Applied Animal Science,
 • Bachelor/ Final Phase Bachelor Equine Business and Economics,
 • Bachelor/ Final Phase Bachelor Equine Leisure and Sports,
 • Bachelor/ Final Phase Bachelor International Livestock Management.

 

Koszty studiów dla obywateli UE:

 • - na studiach Bachelor i Final Phase Bachelor 1720 euro za rok.
 • - na studiach Master 9265 euro za rok.