Perfect Students International

 
YouTube
 

Uniwersytet

System kształcenia jest tu podobny jak w Polsce – 3 lata daje tytuł licencjata (Bachelor Degree), kolejne 2 – magistra (Master Degree).

Aby rozpocząć studia na uniwersytecie należy posiadać certyfikat językowy i aplikować wcześnie, gdyż konkurencja jest bardzo duża.

Duńskie uniwersytety cieszą się bardzo dobrą renomą w świecie, a ich absolwenci są znani z zaradności i dobrego przygotowania do wykonywania zawodu. (zobacz...)

Akademia

Akademie oferują 2-letnie studia AP Degree (Academy Professional Degree) oraz 1,5 roczne licencjackie studia uzupełniające (Bachelor top-up).

Programy są bardzo praktyczne, realizuje się wiele projektów (indywidualnych i grupowych), odbywa się praktyki zawodowe i korzysta się z możliwości studiowania przez semestr w innym kraju europejskim w ramach programu Erasmus.

Absolwenci mogą kontynuować studia do uzyskania licencjatu. (zobacz...)