Perfect Students International

 
YouTube
 

Uczestnicy programu J-1 uczęszczają do amerykańskiej szkoły publicznej, gdzie sami wybierają przedmioty oraz poziomy ich zaawansowania, by rozwijać swoje zainteresowania.

Szkoły amerykańskie (nawet te małe) oferują liczne zajęcia pozalekcyjne: kluby, drużyny sportowe, kółka zainteresowań, w których można rozwijać swoje zdolności i nawiązywać przyjaźnie.

Uczestnictwo w życiu szkoły to jeden z najważniejszych aspektów programu – szansa na nawiązanie przyjaźni i rozwijanie swojej osobowości, oraz naukę języka angielskiego.