Perfect Students International

 
YouTube
 

Academic Year Program to współfinansowana przez rząd amerykański (który pokrywa koszty nauki w szkole) wymiana kulturalna, w której uczestniczyć może młodzież w wieku 15-18 lat.

To doskonała okazja, by przez semestr lub rok szkolny żyć jak amerykański nastolatek, chodząc do szkoły średniej i mieszkając u amerykańskiej rodziny.

Wymiana kulturalna nie tylko sprawia, że uczeń staje się dwujęzyczny, ale też poszerza jego horyzonty, uczy samodzielności, rozwija osobowość, buduje pewność siebie i jest początkiem wielu przyjaźni na całe życie. Ponadto wyjazd ten jest cennym punktem w życiorysie i dużym atutem w późniejszej karierze naukowej i zawodowej.

Programy takie można realizować wyłącznie za zgodą i pod kontrolą rządowej agencji United States Information Agency.

Naszymi partnerami w USA są najbardziej renomowane fundacje amerykańskie:


international Experience (iE)

Center for Cultural Interchange (CCI)


American Cultural Exchange Service (ACES)

Sprawują one opiekę i nadzór nad uczestnikami programu podczas ich pobytu w USA poprzez swoich lokalnych koordynatorów.

Pomagają oni w przypadku jakichkolwiek problemów, ponadto rodzice otrzymują raporty o swoim dziecku (zachowanie, samopoczucie, postępy w nauce, opinie nauczycieli i rodziny goszczącej).

Nasi klienci mogą także liczyć na naszą pomoc - jesteśmy w stałym kontakcie z fundacjami, rodzicami oraz z naszymi klientami w USA.