Perfect Students International

 
YouTube
 

Uniwersytet Medyczny w Pleven jest częścią europejskiego systemu edukacji i swoim absolwentom wydaje dokument zwany EUROPEAN DIPLOMA SUPPLEMENT, który jest uznany przez European Commision, European Council i UNESCO/CEPES.

Oznacza to, iż zdobyte kwalifikacje zostaną uznane w każdym kraju Unii Europejskiej. Ponadto, dyplom taki jest jednym z dyplomów rozpoznawalnych na świecie.

Medycyna

Studia medyczne trwają 6 lat, z czego 5 obejmuje naukę teoretyczną, a szósty rok to praktyka w szpitalu. Z tego względu, choć zajęcia odbywają się w języku angielskim, należy równolegle uczyć się bułgarskiego (6 godzin w tygodniu przez pierwsze 3 lata), by mieć szansę porozumienia się z pacjentami.

Rok szkolny rozpoczyna się w lutym, przez co studenci, którzy nie dostali się na medycynę w kraju nie tracą całego roku akademickiego.

Uniwersytet Medyczny w Pleven pozwala także na zrobienie specjalizacji po zakończeniu studiów lub na uzyskanie tytułu doktora medycyny. Aplikować mogą wszyscy absolwenci studiów medycznych.

Warunki przyjęcia

Złożenie aplikacji do 1. października

  1. Aplikacja pobrana ze strony uniwersytetu wraz z krótkim CV
  2. Świadectwo maturalne ze średnią równą lub wyższą niż 62% z rozszerzonej matury z biologii i chemii (przetłumaczone na bułgarski i poświadczone przez ambasadę Bułgarii).
  3. Zaświadczenie medyczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu lekarza wydane nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem aplikacji.
  4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej ze średnią z biologii i chemii równą lub wyższą niż 62% (przetłumaczone na bułgarski i poświadczone przez ambasadę Bułgarii).
  5. Cztery kolorowe i aktualne zdjęcia paszportowe.
  6. TOEFL 550 lub IELTS 6 lub FCE lub inny uznany na świecie certyfikat językowy (przetłumaczony na bułgarski i poświadczony przez ambasadę Bułgarii).

Pytania

Ile kosztuje edukacja?

Czesne to wydatek 5500 EUR za rok, płatne co semestr bezpośrednio na konto uczelni.

Zakwaterowanie w akademiku to koszt ok. 50 EUR, wynajem pokoju lub apartamentu ok. 100-150 EUR, na dodatkowe miesięczne wydatki należy przewidzieć 200-400 EUR w zależności od stylu życia.

Jak dotrzeć do szkoły po akceptacji?

Pleven oddalone jest o ok. 130 km od Lotniska w Sofii, a koszt autobusu lub pociągu to ok. 10 EUR.

Jeżeli student życzy sobie transferu z lotniska na uczelnię, powinien zgłosić to do departamentu edukacyjnego maksymalnie na tydzień przed przylotem. Zostanie wówczas odebrany z lotniska w Sofii przez pracownika uniwersytetu i zawieziony do akademika. Koszt tej usługi to 60 EUR.

Ilu kandydatów ubiega się o jedno miejsce na uczelni?

Ośmiu.