Perfect Students International

 
YouTube
 

Koszty

- dla osób z certyfikatem TEFL (Teaching English as a Foreign Language) – 1700 EUR

- dla osób bez certyfikatu TEFL (4-tyg. kurs po przyjeździe) – 2600 EUR

- koszt uzyskania wizy chińskiej w Polsce – 220 zł
Dodatkowe koszty: przelot i ubezpieczenie.

Uczestnicy programu otrzymują wynagrodzenie za czas pracy na poziomie średniej płacy nauczyciela w Chinach, tj. 2000 RMB miesięcznie (ok. 250 USD).
Po zakończeniu programu półrocznego uczestnik otrzymuje bonus w wysokości 2500 RMB, po zakończeniu programu rocznego bonus wynosi 5000 RMB.