Perfect Students International

 
YouTube
 

Programy prowadzone w La Rochelle, w pełni w języku angielskim to:

 • Master in Management; program dwuletni, koszt 7350 EUR/rok
 • MBA in Tourism Management; program dwuletni, koszt 15550 EUR/rok

Programy, prowadzone w języku angielskim i francuskim:

 • Bachelor in International Business

Na pierwszym roku zajęcia prowadzone w języku francuskim i angielskim, w kolejnych latach tylko w języku angielskim; nauka trwa 4 lata, koszt 6850 EUR/rok

 • Master in Business; ze specjalizacją:
 • Industrial Management
 • Management and the Environment
 • Sustainable Development
 • International Strategy
 • Audit and Consultancy
 • International Purchasing and Supply Chain Management;

Zajęcia prowadzone w języku angielskim i francuskim, nauka trwa rok lub dwa i kosztuje 12550 EUR/rok lub 8100 EUR za roczne studia dla osób z wykształceniem wyższym zdobytym w czasie 4 lat nauki

 • Bachelor in Tourism Management

Na pierwszym roku zajęcia prowadzone w języku francuskim i angielskim, w kolejnych latach tylko w języku angielskim.

Nauka trwa 3 lata i kosztuje 5200 EUR/rok