Perfect Students International

 
YouTube
 

Dlaczego warto studiować w Danii?

Zdobywasz edukację na najwyższym europejskim poziomie i kwalifikacje uznawane na całym świecie.

Studiujesz w nowoczesnym systemie, bardzo przyjaznym studentowi.

Odbywasz praktyki w zagranicznych firmach, co doceni Twój przyszły pracodawca.

Poznajesz ludzi z całego świata, z którymi studiujesz i zaprzyjaźniasz się.

Mieszkasz w kraju blisko Polski i dzięki tanim liniom możesz często odwiedzać rodzinę i znajomych.

Oszczędzasz pieniądze, bo nie płacisz za czesne.

Doskonalisz swój angielski i poznajesz nowe języki (jak choćby duński).

Zarabiasz na swoje utrzymanie odciążając finansowo rodziców.

Jesteś samodzielny, przez co kształtujesz pozytywne cechy osobowości.

Otrzymujesz szansę pracy na rynkach europejskich.

Czym różni się duński sposób nauczania od tego stosowanego w Polsce?

Duńczycy stawiają na umiejętność rozwiązywania problemów w grupach (tzw. Problem Based Learning). Jest to podstawą nauczania i bardzo przydaje się w późniejszej karierze zawodowej. Większość projektów to praca w grupach kilkuosobowych nad rozwiązaniem zadanego problemu na podstawie dotychczas zdobytej wiedzy. Studenci mogą liczyć na pomoc i konsultację wykładowcy - ale to oni opracowują rozwiązanie i potem uzasadniają swój wybór przed innymi grupami (a często też przed rzeczywistymi firmami, dla których wykonują dany projekt).

Wykładowcy nie dyktują gotowych regułek - od studentów oczekuje się zadawania pytań, udziału w dyskusjach, a nawet kwestionowania danego rozwiązania (jeśli potrafią uzasadnić swoje zdanie). Nauczyciele akademiccy są zawsze chętni do pomocy i konsultacji, studenci mówią do nich po imieniu.

Podczas egzaminów można mieć podręczniki - ale nie pomaga to, jeśli student nie uczył się wcześniej...

Studia w Danii bardzo dobrze przygotowują do rzeczywistej pracy - dla większości studentów studiowanie tam to przyjemność.

Czy podczas studiów w Danii mogę liczyć na stypendium?

Stypendia przyznawane są jedynie obywatelom duńskim. Pozostali studenci z UE mogą liczyć na pokrycie kosztów czesnego przez rząd duński.

Jak utrzymam się podczas studiów?

Podczas studiowania trzeba się samodzielnie utrzymać. Koszt utrzymania nie jest dużo większy, niż gdy mieszka się na stancji w Krakowie czy Warszawie, za to stawki za prace studenckie są dużo wyższe.

Jak mogę się dostać na studia w Danii?

Procedura zależna jest od rodzaju studiów, na które chcemy się dostać. Zawsze jednak wymagane jest:

 • wypełnienie aplikacji
 • udokumentowanie posiadanego wykształcenia
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

Maturzyści pokazują także świadectwo końcowe z liceum (warto więc zadbać o dobre stopnie).

Nie otrzymałem jeszcze świadectwa maturalnego. Czy mogę aplikować?

Można (a czasem nawet trzeba – ze względu na termin) składać aplikację nie mając jeszcze świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów.

Dokumenty te można dosłać po ich otrzymaniu.

Jak wykazać swoją znajomość angielskiego?

Potwierdzenie znajomości języka angielskiego odbywa się albo przez zdanie egzaminu językowego IELTS, TOEFL lub CAE (dla większości programów uniwersyteckich), albo przez interview z przedstawicielem szkoły duńskiej (dla większości akademii i university colleges).

Czasem wystarczy ocena z matury lub ze świadectwa końcowego z liceum.

Dlaczego wybrać pośrednictwo firmy Perfect?

 • jesteśmy jedynym oficjalnym przedstawicielem najlepszych akademii i uczelni duńskich m.in.
  • Aarhus School of Business - University of Aarhus
  • Aalborg University
  • Copenhagen North Business Academy
  • University College Northern Denmark
 • reprezentujemy szkoły (akademie i university colleges) z całej Danii: z Kopenhagi, Odense, Aarhus, Herning, Randers i Allborga
 • reprezentujemy 3znakomite uczelnie duńskie: Aarhus School of Business (Aarhus University), Institute of Business and Technology (Aarhus University) oraz Aalborg University
 • jesteśmy uprawnieni przez akademie i uczelnie duńskie do weryfikacji i tłumaczenia dokumentów naszych klientów, oraz do prowadzenia całego procesu aplikacji w ich imieniu
 • mamy kilkuletnie doświadczenie i szeroką wiedzę w temacie: 'Studia i życie w Danii'.
 • pomagamy naszym klientom wybrać najlepszą opcję edukacji
 • nasza opinia jest brana pod uwagę w procesie aplikacji przez reprezentowane przez nas szkoły
 • można napisać test językowy w naszym biurze
 • interview kandydatów przez duńskie uczelnie odbywa się w naszym biurze

Skorzystaj z tej szansy!